TADZKIROTUS SAMI’ WAL MUTAKALLIM

50.000,00

TADZKIROTUS SAMI’ WAL MUTAKALLIM Buku ini merupakan buku panduan adab penuntut ilmu dan pengajar karya Imam Badruddin Ibnu Jama’ah (w. 733 H), seorang ulama madzhab Syafi’i yang sezaman dengan Imam...
Title

TADZKIROTUS SAMI’ WAL MUTAKALLIM

Buku ini merupakan buku panduan adab penuntut ilmu dan pengajar karya Imam Badruddin Ibnu Jama’ah (w. 733 H), seorang ulama madzhab Syafi’i yang sezaman dengan Imam an-Nawawi.

Al-Hasan al-Bashri berkata, “Seseorang menuntut ilmu, maka tidak lama berselang, hal itu akan tersirat pada sikap khusyu’nya, perangainya, kata-katanya, penglihatannya, dan tangannya.” Maka jika seorang hamba dibimbing kepada adab mencari ilmu, sungguh dia telah menjaga ilmu dengan tali yang kokoh.

 

Penulis: Imam Badruddin Ibnu Jama’ah

Ukuran buku: 14,5 x 21 cm.
Jumlah Hlm. : 236 hal. (xxviii + 208).